Sanayi tip uygulamaların ısı kaybını önlemede taş yünü izolasyon malzemesi kullanılır. Sistem gereği istenilen kalınlık ve yoğunluk miktarları farklıdır. Aşağıdaki tabloda kullanım sıcaklığına uygun taş yünü özellik değerleri verilmiştir.