TURİYA MAKİNA ENERJİ üst yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte;
 
-Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatı uygulamayı,
 
-Çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılarak destek vermeyi,
 
-Her meslekten ve toplumun her kesiminden insanlara kendi uğraş alanları ile ilgili çevreci bir yaklaşım tarzı kazandırmayı,
 
-Paydaşların içinde yaşadıkları ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını ve sistem içindeki yerlerini kavramalarını sağlayarak, paydaşlara çevre sorunlarının çözümüne etkin katılım yönünde beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı,
 
-Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,
 
-Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmek, kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,
 
 

Kamuoyunun bilgisine açık olarak Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde çevre kalitesinin devamlılığının sağlanmasını taahhüt ediyoruz. Çevreye duyarlı olan ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğunun bilincinde olan TURİYA kamuoyunda makina, enerji ve bacalar üzerine çalışan firmaların doğayı tahrip ettiği ve çevre sorunlarına duyarsız kaldığı şeklinde oluşan yanlış değerlendirmelerin ve olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve sektörümüzde faaliyet gösteren diğer firmalara da örnek olmak amacıyla uygun görülen yerlere ağaçlandırma yapma kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda kurulduğu yıldan bugüne kadar uygun görülen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapmış ve yine uygun görülen alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecektir.